Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve ergenlerin problemlerle başa çıkma kapasiteleri ve şekilleri yaşlarına, cinsiyetlerine, kişilik özelliklerine, yaşadıkları ve bulundukları ortamlara ve aile ilişkilerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aileler çocuklarının yaşadığı bu problemler karşısında sıklıkla çaresiz, telaşlı ve sorunla nasıl başa çıkabileceklerini bilmeyen bir tavır içerisine girerler. Sadece bir problem olmadan da bazen çocuk ve ergenlerin sağlıklı bir gelişim sürecinde olup olmadığını da bir uzman yardımı alarak öğrenebilirler. Zaman zaman ailelerin kendilerinin birincil olarak bir şikayeti olmasa da çocukların eğitimini üstlenen öğretmenlerin de yönlendirmesi ailenin gözünden kaçabilecek birçok problemin açığa çıkmasında önemli rol oynamaktadır.

Çoğu aile, çocuklarının yaşadıkları problemlerden dolayı kendilerini sorumlu ve suçlu hissederler ve bazı aileler suçlanacakları korkusu ile bazı problemleri geciktirip bu konuda yardım almaktan kaçınabilirler. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar bağlılığın ve ilginin doğal işaretleridir. Çocuk ve ergenlerin karşılaştığı problemlerin birçok nedeni olabilir ve zaman zaman sorunun kaynağı bulunamayabilir; ancak bu problemin tedavi edilemez olduğunu göstermez. Çocuk ve ergen psikiyatristleri ailelere kendilerini bu problemlerden dolayı suçlamamalarının işbirliği için daha gerekli olduğunu anlatıp, ‘Neden benim? Neden benim çocuğum?’ gibi duygu ve düşüncelerden uzaklaşmalarına yardım ederler.

Aileler zaman zaman çocuğa koyulacak psikiyatrik tanının onu etiketleyeceğini ve ilerdeki yaşamını olumsuz etkileyeceğini düşünerek kaygılanırlar. Çocuklar ve ergenler nasıl fiziksel olarak çeşitli rahatsızlıklar geçirebiliyorlarsa aynı şekilde duygusal ve davranışsal problemler de yaşayabilirler. Birçok problemin başarıyla üstesinden gelinebilir, belirtilerin tamamı düzelebilir ve aileler bu olumlu gelişme ile birlikte yakınlarına ve arkadaşlarına daha önce çocuklarının yaşadığı problemler olduğunu fakat tedaviyle bu problemlerin üstesinden geldiklerini söyleyebilirler.

Öncelikle psikiyatrik tedavilerin bireye özgü olduğu ve her çocuk ve ergen için göstermiş oldukları bireysel farklılıktan dolayı ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği bilinmelidir. Bu tedaviler arasında psikoterapiler, ilaç tedavileri, aile ve okulla yapılacak olan görüşmeler, oyun terapileri yer alabilir.Yapılacak olan tüm tedaviler ve bu tedavilerin avantaj ve dezavantajları, ilaç tedavilerinin olası yan etkileri ve bu tedavilerden ailenin beklentileri görüşmede aileyle paylaşılır.

Başlangıçta yapılacak olan kapsamlı psikiyatrik değerlendirme aşamasında ailelerin çocuklarında gördükleri problemin fiziksel, genetik, gelişimsel, emosyonel (duygusal), kognitif (bilişsel), ailesel ve sosyal boyutları göz önünde bulundurulur. Ön görüşmeler, bu faktörler aile ile beraber tartışılarak tanısal bir değerlendirmeye gidilmeden önce yapılacaktır, bu nedenle ailenin kafasındaki herhangi bir soruyu paylaşmaktan çekinmemesi kurulacak iyi bir işbirliği için çok önemlidir. Özellikle okul çağındaki çocukların öğretmelerinden alınabilecek gözlem notları ve bazı ölçekler de ilk değerlendirmeler için gereklidir. Daha sonra ise yapılacak olan tedavinin genel prensipleri ve bu konudaki öneriler yaşına göre anlayabileceği şekliyle çocuğa, ergene ve onlardan sorumlu bulunan ailelere aktarılır. Bu tedaviler arasında çeşitli medikal tedavilerin yanında bireysel terapi veya aile psikoterapisi, oyun terapisi, gerektiğinde istenebilecek olan bazı tetkikler ve diğer tıp çalışanlarından konsültasyon bulunabilir.

Bu site sizlere çocuk ve ergen psikiyatrisinin çalışma alanlarını, hangi durumlarda çocuklarınız için yardım talebinde bulunabileceğinizi, bir çocuk psikiyatristinden beklentilerinizin neler olabileceği, çocuk ve ergenlere uygulanabilecek belli başlı tedavi ilkelerinin neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Fakat hatırlatmak isterim ki; sizi yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olan bu site, yapılacak olan bir psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmenin yerini tutmamaktadır.

Dikkat Testleri
Dikkat testleri doktorun tanı koymasını kolaylaştıracak yardımcılardır.
Sürekli olarak dikkat süresinin kısalığı, öz denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda veya düşüncelerde ataklık olarak...
Aile Odaklı (Filial) Oyun Terapisi
Ebeveynler ve çocuklar arasındaki kronik ve şiddetli bir işbirliği eksikliği, ebeveynler ve diğer aile fertleri için olduğu...
Projektif Testler
Psikolojik değerlendirme, çeşitli psikolojik yöntemler kullanılarak bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, bireysel...
Çocuk Odaklı Aile Terapisi
Aile, hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok işlevi olan, en küçük toplumsal kurumdur.
Çocuk Çizimlerinin Önemi
Çizimler ve resim, kişinin dünyasını kendi diliyle ifade ediş biçimi ve zihinsel gelişiminin göstergesi olarak nitelendirilebilir.