Uzman Psikolog Saba BAŞOĞLU

8 Haftalık Farkındalık Atölyesi

8 Haftalık Farkındalık Atölyesi

Program özeti: 8 haftalık, 1.5- 2 saat süren sınıflar. Cumartesi ya da Pazar tam gün. Sınıflar 4-6 kişiyle sınırlı tutularak, bireysel ihtiyaçların gözetilmesi amaçlanmaktadır.

Farkındalık Atölyeleri, Uzman Psikolog, Psikoterapist, Yoga ve Meditasyon eğitmeni Saba Başoğlu tarafından yürütülmektedir.

Bambaşka sorunlarla ve sorularla bir araya gelip, ortak çıkmazlarda birleşen kişiler, Doğu felsefesi ile Batı biliminin iç içe girdiği bu farkındalık yolculuğunda, günlük yaşama adapte edebilecekleri pek çok yöntem öğrenmiş ve uygulamaya başlamıştır. Atölyeleri tamamlayan kişiler çoğunlukla şunları belirtmektedir:

 • Fiziksel ve psikolojik semptomlarda azalma
 • Rahatlama becerilerinin gelişmesi
 • Ağrı seviyesinde azalma ve ağrıyla yaşayabilme becerilerinin artması
 • Çok daha fazla yaşam enerjisi ve tutkusu
 • Özgüvenin ortaya çıkması ve artması
 • Kısa ve uzun dönemli stres durumlarını etkin bir şekilde idare etme becerisi.

Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Yaklaşımıyla (Mindfulness Based Cognitive Therapy- MBCT)

Farkındalık, yaşamınızda olan biten şeylerle direkt ilişki kurmanın bir yolu, yaşamınıza gerçekten dahil olmanın bir yolu, başkasının sizin için yapabileceği bir şey değil, kendiniz için bir şey yapabilmenin yoludur. Uyanık bir bilinçle ve sistemli olarak, kendi stresiniz, acınız, ağrınız, hastalığınız ve günlük yaşamın talepleriyle bir çalışma alanı açar. Aksine, ayrımsamayı kaybetmenin bir sonucu olarak, kendini unutma ve ihmal etme, kendinden uzaklaşma ve mekanik yaşama hissiyle yani, “farkında-sız-lık” anlarıyla çevrelenmiş durumda olabilirsiniz. Öte yandan, kendi içinizdeki denge ve sağlık duygusunu tekrar inşa edebilmek; beden ve zihne, kalp ve ruha yani, benliğin tüm yönlerine dair artmış bir ayrımsama halini gerektirir. Farkındalık temelli Bilişsel Terapi uygulamalarının amacı, bu içsel kapasitenin ateşini yakmak ve yaşamınıza ayrımsayarak devam etmenin kapılarını açmaktır.

Gerçekten olduğun hale uyanma…

Neyse ki, farkındalık sizin alacağınız ya da kazanacağınız bir şey değil, hali hazırda zaten içinizde. Bu derin kaynak işlenmeye açık; sabırla serbest bırakılmayı ve öğrenme, büyüme ve iyileşmenin hizmetinde kullanılmayı bekliyor.

Araştırmalar, Farkındalık çalışmalarının şu semptomları (belirtileri) azaltmada etkili olduğunu göstermektedir:

 • Stres — iş. Aile sosyal ya da ekonomik
 • Anksiyete, kaygı ve panik
 • Depresyon
 • Kayıp ve Yas
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılıklar
 • İnfertilite
 • Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları
 • Yorgunluk
 • Kronik ağrı ve hastalıklar
 • Yüksek tansiyon ve diğer kalp ile ilgili durumlar
 • Psoriasis (Sedef) ve diğer cilt problemleri
 • Mide- bağırsak problemleri
 • Astım ve diğer solunum problemleri
 • Kas gerginliği ve tutulmaları
 • Baş ağrıları
 • Fibromiyalji, Artritler, sırt ve bel ağrıları, çene ve diğer ağrı durumları

Katılımcıların bir kısmı, yukarıda yazan semptomlardan dolayı, doktorları tarafından yönlendiriliyor ya da, kendileri başvuruyorken; birçoğu da, fiziksel olarak iyi hissetmesine rağmen, yaşamlarının “kontrolden çıktığını” ya da “bir şeylerin doğru gitmediğini” belirterek sürece başlıyorlar.

Atölyelerin içerik ve işlenişi

Atölyeler 1.5-2 saat süren, sekiz haftalık veya cumartesi ya da Pazar tam gün süren sınıflardan oluşmaktadır.

 • Farkındalık meditasyonu uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler
 • Hafif esneme ve farkındalık yogası
 • Günlük hayatta farkındalığı geliştirmek üzere, grup içi konuşmalar ve tartışmalar
 • Psiko-eğitim
 • Bireysel ihtiyaçlara özgü terapötik yönlendirmeler
 • Günlük ev ödevleri ve egzersizleri
 • Evdeki uygulamalar için manüeller

Farkındalık Terapileri ve Farkındalık Atölyeleri hakkında…

Bu program, 1980’lerin başında oluşmaya ve bilimsel bir uygulama alanı olarak kendini göstermeye başlamıştır. MIT’de moleküler biyolog olan Prof. Kabat-Zinn, yoga ve Budist meditasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışmış ve bu iki ana prensibi bir araya getirerek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı tek bir çalışma alanı haline getirmiştir. Aynı tarihlerde Nevada Üniversitesi, Psikoloji Departmanı kurucusu ve klinik psikolog olan ve yine Yoga, Zen ve Budist meditasyon ile ilgili yoğun çalışmalar içinde bulunan Prof. Steve Hayes, beden- zihin- duygu- dış dünya- sözcükler- imgeler arasında bağlantılar kurarak, yapılandırılmış bir terapi biçimini ortaya çıkarmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen şu makalelerden yararlanabilirsiniz:

www.ipe.com.tr: Farkındalık

www.gerginlik.com : Farkındalık, Benlik, Psikoterapi---- Yoga ve Psikoloji: İlim Bilim, Doğu Batı---- Farkındalık, Benlik, Psikoterapi