Dr. Gürkan ODABAŞIOĞLU

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Sürekli olarak dikkat süresinin kısalığı, öz denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda veya düşüncelerde ataklık olarak tarif edebileceğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağının en sık görülen rahatsızlıklarından biridir. Huzursuzluk, aşırı hareketlilik ve kısa dikkat süresi, çok konuşma, ani karar verme, engellenme eşiğinin düşük olması bu bozukluğun temel özelliklerindendir. Sorumluluk almada zorluklar, duymuyormuş gibi olma, unutkanlık, sırasını bekleme güçlüğü diğer belirtilerdendir. Şikayetlerin başlangıç yaşı erken bebeklik döneminde olsa da, okul dönemi en sık tanı konulan zamandır. Yaygınlığı %5-10 arasında değişmekle beraber, çeşitli çalışmalarda %20-30 arasında görüldüğü belirtilmiştir. Yaygınlığının erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Kız çocuklarında hareketlilik şikayeti erkek çocuklarına göre daha fazla olmakla beraber kız çocuklarında dikkat eksikliğinin daha ön planda olabileceğine dikkat etmek gerekir. Okul öncesi dönemde çeşitli uyum zorlukları, oyun kurallarına uymada güçlükler, kazalara yatkınlık sıkça görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu öğrenme güçlükleri, davranış bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik problemle beraber görülmektedir. Özellikle ergenlik döneminde tedaviyi zorlaştıran faktörlerin başında bu durumlar gelmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri arasında genetik nedenler, nörotransmiterlerin işlev bozukluğu, psikososyal etkenler gelmektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı, dikkatli bir klinik hikaye, gözlem, okuldan alınacak bilgiler, nöropsikolojik testler ve bazı ölçeklerle konulabilir. Tanı koyulduktan sonra ailenin rahatsızlık hakkında bilgilendirilmesi ve psikoeğitim sonrasında çocukla bireysel pedagojik dikkat çalışması, medikal tedavi seçenekleri, cogniplus uygulanabilir. Bu tedavilerden hangisinin uygulanacağı çocuğun yaşı, klinik testleri ve okuldaki durumuna ve aile yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda birçok tedaviyi içeren bütüncül yaklaşımlar vardır.

Çocuğunuzda kısa dikkat süresi, aşırı hareketlilik, okulda uyum problemleri, ders başarısında düşme, çok konuşma şikayetleri olduğunu düşünüyor iseniz çocuğunuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Dr. Gürkan ODABAŞIOĞLU